Com evoluciona el màrqueting de continguts?

Màrqueting de continguts

El màrqueting de continguts està vinculat amb el pla de màrqueting i el màrqueting digital. Tracta de com generar conversació al voltant del contingut, és a dir, com usar-lo per atraure atenció, compromís i participació dels clients per conèixer les seves necessitats i el seu nivell de satisfacció, tal i com requereix la norma ISO 9001.

El màrqueting de continguts és una tècnica de màrqueting que consisteix en crear i distribuir contingut rellevant i valuós per atraure al nostre públic objectiu. És l’art de comunicar-nos amb els nostres clients sense vendre’ls res ja que es basa en creure que aquests recompensaran els continguts que generem amb la seva lleialtat, és a dir, atraient futurs projectes. El màrqueting de continguts aconsegueix atraure a clients potencials per convertir-los en clients i després a clients que repeteixen.

El màrqueting de continguts ha de servir per generar confiança i credibilitat així com demostrar autoritat al voltant de la seva àrea de coneixement, del seu sector. Per tant no és una estratègia a curt termini ni d’una tècnica de màrqueting que interromp a l’usuari.

Els continguts del màrqueting de continguts poden adoptar moles formes. Al llibre “Estrategias del marketing de contenidos” en distingeix 42 de diferents. Hem de tenir en compte que no és necessari ocupar tots els canals per arribar a la teva audiència desitjada, hem de saber trobar-la.

Màrqueting de continguts

Formats del màrqueting de continguts

Alguns dels formats del màrqueting de continguts son:

 • Crear un blog. Una forma senzilla de fer-ho és a través de blogger o wordpress.
 • Informe sectorial. Preparar un informe sectorial o un white paper gratuït per a la descàrrega immediata.
 • Newsletter. Escriure una newsletter, informant de les últimes notícies i tendències.
 • Curs o vídeos. Preparar un curs amb vídeos tutorials i lliurar-los per email a través d’un sistema d’autoresponders
 • Fer un webinar o un seminari a través d’internet
 • etc.

S’entén per e contingut qualsevol tipus de publicació, ja sigui:

 • Social (posts, tuits, actualitzacions a xarxes socials…),
 • Online (newsletter, ebooks…),
 • Paper (revista corporativa…)
 • Multimèdia (vídeos, podcasts…).

Tendències actuals del màrqueting de continguts

Destaquem les següents tendències que marquen la forma de crear contingut digital al blog i a la web:

 • Ús combinat de text amb grans imatges i altres formats multimèdia, amb la principal funció d’informar, evitant les funcions comercials directes.
 • Infografies que continuen estant totalment vigents com a medi de transmissió gràfica d’informació aportant valor afegit al visitant. El màrqueting de continguts, a més de centrar-se en el posicionament en buscadors i augmentar el numero de visites a la pàgina web o al blog, actualment també busca aconseguir engangement i afinitat cap a la marca.
 • Presència a xarxes socials. És imprescindible aparèixer a les xarxes socials on està segmentat el públic i també una selecció d’aquelles xarxes que poden aportar més valor a la marca. Per aquest filtratge, el màrqueting de continguts es recolza en tècniques d’analítica web com ara Google Analytics
 • Webs responsive (visibilitat òptima a qualsevol dispositiu) és un dels grans pilars en que es recolza el disseny per un posicionament del contingut.

En definitiva, el màrqueting de continguts s’està centrant en apropar les preferències de l’usuari i la facilitat d’accés a la informació per qualsevol canal, però amb la premisa ineludible que el contingut sigui de qualitat. Aquest és el principal valor que ha de mantenir-se, ja que s’ofereix al visitant un valor afegit que permetrà crear relacions duradores, reforçar la imatge de marca, millorar la reputació online i, en definitiva, establir relacions entre clients i empresa que es diferenciïn de la competencia.

Màrqueting online i Xarxes Socials integrats a la ISO 9001 i quadre de mando

Entenem com accions de màrqueting online i xarxes socials aquelles accions de màrqueting que fem per qualsevol dels medis digitals següents:

 • Web corporativa que serà la referencia del seu màrqueting online i l’activitat de les xarxes socials.
 • Blog. Per fer el blog,  pot fer servir eines com blogger o wordpress.
 • Facebook, sobretot si les accions de màrqueting online es dirigeixen a clients finals.
 • LinkedIn quan fem servir les xarxes socials per interaccionar amb professionals.
 • Pinterest, fet servir al màrqueting online, quan la imatge és important pel negoci.
 • Twiter per comunicar les nostres accions de màrqueting online de forma immediata
 • Instagram, per comunicar-nos a les xarxes socials de forma immediata a través d’imatges.
 • E-mail màrqueting, per exemple, a partir de newsletter vinculats amb el màrqueting online.

Cada un dels canals de màrqueting online i de xarxes socials té les seves utilitats i si es fan servir adequadament son de gran ajuda pel pla estratègic, pla de negoci, quadre de mando i ISO 9001. Nosaltres sabem ajudar-te a aconseguir-ho.

Màrqueting online i xarxes socials vinculats amb el quadre de mando i ISO 9001

La millor manera d’avaluar les xarxes socials i les accions en màrqueting online és analitzar i prendre conclusions de les dades obtingudes. Per mesurar i avaluar els resultats obtinguts en el màrqueting online, hem de fer servir eines de seguiment i mesura de màrqueting online i xarxes socials, com ara:

 • Indicadors a partir de les estadístiques de les pròpies xarxes socials com és el cas de Facebook, les estadístiques Twiter o les estadístiques Pinterest.
 • Google Analytics, per indicadors i objectius vinculats amb la pàgina web, xarxes socials i màrqueting online.
 • Eines d’indicadors o KPI com LikeAlyzer  per indicadors de xarxes socials vinculats amb Facebook o Iconosquare per indicadors de xarxes socials vinculats amb Instagram.
 • Indicadors d’influència a les xarxes socials. Klout és un dels indicadors d’influència més conegut a les xarxes socials. Quant més gran és el valor klout, la seva influència a les xarxes socials és més gran. 

Tregui profit dels resultats en màrqueting online i xarxes socials si és capaç de fer un quadre de mando on consten els indicadors del nostre màrqueting social i xarxes socials més importants amb els seus valors de referència i objectius que volem aconseguir.  A més implica posar en marxa eines que ajuden a detectar les necessitats dels clients i conèixer la satisfacció dels clients, d’acord amb el que demana la norma ISO 9001.

Necessita ajuda per integrar el quadre de mando amb el seu màrqueting digital  i les redes sociales? I amb el certificat ISO 9001?

Màrqueting omnicanal per augmentar les vendes

1. Màrqueting omnicanal.

Els compradors busquen els productes, abans de comprar-lo a les botigues al telèfon mòbil, tauletes i portàtils comprovant-ne online sovint els preus. El resultat? Adéu a les tècniques tradicionals de màrqueting unidireccional i del màrqueting multicanal. Ha arribat la “venda omnicanal” i el màrqueting omnicanal.

Omni en llatí vol dir “tots”. Pels venedor “màrqueting omnicanal” suposa comunicar i armonitzar la informació i l’experiència en tots els canals en els que està present. El màrqueting omnicanal implica integrar tot el back-end, de forma que el client pugui buscar un producte online a casa, demanar-lo des del seu telèfon o tableta i recollir-lo a una botiga o de camí cap al treball.

Podríem definir l’omnicanalitat com una estratègia de gestió del client en tot el cicle de vida de la seva relació amb l’empresa, on s’estableix una comunicació coherent i consistent pels diferents canals que el client vulgui fer servir per interactuar amb l’empresa, fonamentalment a botigues físiques (Retail), Internet, Mobile o el Contact Center.

La pime i les botigues petites també poden aprofitar el màrqueting omnicanal per millorar l’experiència del client , fidelitzar i augmentar les vendes gràcies a l’omnicanal.

Estratègies de màrqueting omnicanal
Màrqueting omnicanal

2. Les claus d’una estratègia de màrqueting omnicanal.

Les claus d’una estratègia omnicanal son:

 • Col·locar el coneixement sobre el client al centre de l’estratègia. Cal aprofitar les dades recollides dels consumidors a través de la seva experiència a la web i també a la botiga física. 
 • Cal conèixer i reconèixer al client adequadament. Paral·lelament, acompanyant aquesta transformació, la botiga física cal que evolucioni. El recorregut de compra a la botiga ha de tenir en compte la lògica omnicanal i els venedors han d’estar informats del que estan comercialitzant en temps real , amb l’objectiu de respondre a les expectatives d’un consumidor sobreinformat. 
 • Disposar d’un sistema d’informació molt eficaç. Si un producte està indicat com a disponible a la web, també cal que ho estigui a la botiga. Sinó el consumidor no tardarà a fer-ho saber a les xarxes socials

L’omnicanalitat es pot entendre com una evolució de l’estratègia de màrqueting multicanal.

  3. Com implantar una estratègia omnicanal.

  L’estratègia del màrqueting omnicanal, és accessible a aquelles empreses adaptades a les noves tecnologies i sempre d’acord amb el seu pla de màrqueting, vulguin implementar les estratègies comercials bàsiques del màrqueting omnicanal. Alguns exemples de les estratègies a implantar son:

  1. Comprar online, recollir a botiga. Aquesta funcionalitat és clau per eliminar un dels principals frens de la “compra online”. Aquesta funcionalitat es pot fer servir per les empreses per optimitzar la cadena de subministres i els marges.
  2. Històric de vendes. Cal donar als consumidors una visió general de les seves compres. Aquesta funcionalitat sovint està disponible a través de la web.
  3. Stocks de botiga actualitzats. Els clients han de poder accedir en qualsevol moment al stock que tenim a la botiga actualitzat en temps real. D’aquesta manera els interessats tindran una visió global de la disponibilitat dels articles. 
  4. Factura digital. Els consumidors cal que tinguin accés a una còpia digital de les seves factures. Això permet tenir un històric de les compres. Pels més impacients, les empreses poden oferir el “self checkout”. 
  5. Política de devolució. La devolució d’una comanda no pot tenir limitacions diferents en funció del canal de venda.
  6. Punt de venda únic. Les compres fetes al punt de venda i les fetes al mòvil o web no haurien d’estar separades. De fet, les accions fetes al mòbil haurien de ser contextualitzades. 

  Contacte amb nosaltres si vols que t’ajudem

   KPI o indicadors de màrqueting online

   1. KPI o Indicadors de màrqueting online

   Per analitzar i avaluar les accions de màrqueting online requereixen l’estudi i anàlisi al detall dels KPI o indicadors de màrqueting online.

   Per avaluar l’estat del màrqueting digital a partir dels indicadors de màrqueting online (KPI) cal una estratègia online (que pot constar al pla estratègic, pla de negoci o pla de màrqueting) que inclogui una pàgina web, blog, xarxes socials o inclòs una acció d’e-mail màrqueting.

   Els indicadors de màrqueting online o KPI per mesurar l’estratègia de màrqueting online és important que compleixin el criteri SMART:

   • Específic: L’indicador cal que ens aporti dades d’un objectiu concret que ens permetin mesurar el funcionament del màrqueting online.
   • Mesurable: Els indicadors de màrqueting online, per tenir èxit han d’adaptar-se al pla estratègic i pla de màrqueting digital.
   • Rellevant: És important que els KPIs que seleccionem ens aportin per ells mateixos informació clau, encara que el seu valor augmenti en relacionar-los amb altres variables.
   • Comparables en el temps: Per mesurar amb més exactitud l’evolució d’una acció de màrqueting digital, és crucial que les dades obtingudes en els KPI es puguin comparar amb posteriors mesures dels indicadors de màrqueting online, per així detectar clarament els canvis i millores aconseguides. 
   KPI o indicadors de màrqueting online

    2. Indicadors de màrqueting online o KPIs essencials

    En establir els indicadors de màrqueting online ha d’aconseguir informació essencial que ajudi a conèixer com funciona l’estratègia digital, optimitzant cada part del procés per assolir bons resultats en el pla estratègic:

    2.1. Exemples de KPI a xarxes socials

     Destaquem els següents KPI o indicadors de màrqueting online d’analítica web, vinculats amb les xarxes socials:

     • D’iteració (molt lligats a l’anàlisi de l’enagement) com ara en el Twitter (numero de mencions, retweets i favorits) al Pinterest comentaris, repines, quantitat  “m’agrada”; al Google Plus (núm. de comentaris” “+1” i compartits o al Facelook: Numero de comentaris. “M’agrada” i compartits.
     • Creixement de la comunitat: Quantitat de seguidors assolits i perduts en un període de temps, Seguidors especialitzats …
     • Visibilitat a canals socials, poden ser bons KPI el numero de mencions rebudes o de retweets i compartits.

      2.2. Exemples de KPI a pàgina web o blog

      • Usuaris, sessions i pàgines vistes:
       • Sessions: visitants nous i recurrents
       • Usuaris: Visitants únics de la web
       • Pàgines vistes: indica quantes pàgines ha visitat un mateix usuari.
      • Taxa de rebot: Percentatge de visitants que es marxen de la teva web sense interactuar o veure més d’una pàgina.
      • Canals que ens aporten tràfic: Quants visitants has aconseguit a través de Google? I de canals socials? Referrals?
      • CTR (Click Through Ratio): Proporció de clics que aconsegueixen una publicació entre totes les impressions rebudes.
      • Temps de permanència: Quant temps duren les visites dels usuaris?
      • Paraules clau rellevants: Quines son les Keywords o paraules clau de millor rendiment i promig de tràfic que aconsegueixen.

       2.3. KPI a email màrqueting

       • Relacionats amb les llistes de subscriptors:
        • Subscriptors aconseguits
        • Subscriptors perduts
        • Ubicació geogràfica
       • Relacionades amb l’enviament de newsletters:
        • Taxa d’apertura
        • Percentatge de clics als enllaços
        • Usuaris que s’han donat de baixa de la llista

       Màrqueting Online i Xarxes Socials : Suport al Pla de Màrqueting

       Canals del Màrqueting Online

       Entenem com accions de màrqueting online i xarxes socials aquelles accions de màrqueting que fem per qualsevol dels canals següents:

       • Web corporativa que serà la referència del seu màrqueting online i l’activitat de les xarxes socials.
       • Blog. Para fer el blog,  pot fer servir eines com blogger o wordpress.
       • Facebook, sobretot si les accions de màrqueting online es dirigeixen a clients finals.
       • LinkedIn quan fem servir xarxes socials per interaccionar amb els professionals.
       • Pinterest, fet servir al màrqueting online, quan la imatge és important pel negoci
       • Twiter per comunicar les nostres accions de màrqueting online de forma immediata
       • Instagram, per comunicar-nos a les xarxes socials de forma immediata a través d’imatges.
       • E-mail màrqueting, per exemple a partir de newsletter vinculats amb el màrqueting online.

       Cada un dels canals de màrqueting online i de  les xarxes socials té les seves utilitats i cal usar-les adecuadament.

       Canals del màrqueting digital i xarxes socials
       Màrqueting digital i xarxes socials: canals per complir el pla de màrqueting

       Seguiment i mesura del màrqueting Online

       La millor forma d’avaluar les xarxes socials i les accions de màrqueting online és mesurar i analitzar les dades obtingudes. Para fer-ho, disposem d’eines de seguiment i medis de màrqueting online i xarxes socials, com:

       • Indicadors a partir de les estadístiques de les pròpies xarxes socials com és el cas de Facebook, les estadístiques Twiter o les estadístiques Pinterest.
       • Google Analytics, per indicadors i objectius vinculats amb la pàgina web, xarxes socials i màrqueting online.
       • Eines d’indicadors o o KPI com LikeAlyzer  per indicadors de xarxes socials vinculades amb Facebook o Iconosquare per indicadors de xarxes socials vinculats amb Instagram.
       • Indicadors d’influència a les xarxes socials. Klout és un dels indicadors d’influència més conegut. Quant més gran és el valor Klout, indica una influencia a les xarxes socials més gran. 

       S’aprofitarà dels resultats del màrqueting online i xarxes socials si és capaç de fer un quadre de mando on constin els indicadors del nostre màrqueting social i xarxes socials més importants amb els seus valors de referència i objectius que volem assolir. Necessita ajuda per posar en marxa el seu màrqueting digital vinculat amb el pla de màrqueting? o  el quadre de mando amb indicadors de xarxes socials i màrqueting online?