Posicionament web i certificat ISO 9001

Què aporta el posicionament web al certificat ISO 9001?

El posicionament web ajuda a tenir visites a la web. Si aquestes visites són de qualitat, poden ajudar molt a la millora continua del certificat ISO 9001:

 • Context de l’organització (punt 4 de la ISO 9001). Una forma de conèixer els  context és investigar en webs semblants. Si sabem com ens posiciona Google, sabrem les webs que s’assemblen a nosaltres i per son part del nostre context.
 • Política de qualitat (punt 5.2. de la norma ISO 9001). Una política de qualitat ben feta inclou els conceptes i les paraules clau sobre els que ens volem diferenciar, i per tant que són importants en posicionar-nos a través del màrqueting digital. Tenir visites a la web pot ser un indicador conforme estem comunicant correctament el nostre valor.
 • Comunicació amb el client (8.2.1. de la ISO 9001). El posicionament web facilita la comunicació amb el client en trobar-nos més fàcilment. Gràcies a aquesta comunicació, ens és més fàcil detectar necessitats dels clients així com els requisits que cal que compleixin els productes i serveis.
 • Disseny i desenvolupament dels productes i serveis. (punt 8.3. de la ISO 9001) Les visites a la web, aconseguides gràcies al posicionament web poden ser les visites a la web, una font d’entrades important pel disseny i desenvolupament.
 • Seguiment, mesura, anàlisi i avaluació (9.1. de la ISO 9001) a partir d’eines de màrqueting digital com ara “Google Analytics” i “Google Webmasters” es poden analitzar tant indicadors de seguiment com segmentar el públic que està visitant la pàgina web.
 • Satisfacció del client (9.1.2. de la norma ISO 9001) a través de la web, per facilitar la presa de dades objectiva de la satisfacció dels clients.  
 

Posicionament web i ISO 9001

  Serveis de posicionament web

  Puc ajudar-vos a vincular el posicionament web amb el certificat ISO 9001 a partir dels serveis de:

  • Màrqueting digital per un posicionament web més eficient segons els principis de la política de qualitat
  • Certificat ISO 9001. Aconsegueixi un certificat ISO 9001 integrat amb el management i l’estratègia.
  • Outsourcing estratègic. Integri l’estratègia i el màrqueting digital amb el ser certificat ISO 9001.
  • Formació a mida de les seves necessitats: “In Company”, “Onlione” i “Mixte”

  No dubti en posar en contacte amb mi per telèfon o correu electrònic o visita la meva pàgina web d’EmasConsultors.

  Norma d’Eco-disseny ISO 14006

  Què aporta la norma ISO 14006

  La norma ISO 14006 és una eina que ajuda a través de l’ecodisseny a apostar per la innovació dels productes, no només per ajustar-se a les necessitats de la pròpia empresa i els seus clients, sinó també per millorar el comportament ambiental del productes, des de l’origen de les matèries primeres, passant per la seva fabricació i comercialització, l’ús en la seva vida útil i posterior disposició com a residu.

  La norma ISO 14006 dóna les directrius per ajudar a establir, documentar, implantar, mantenir i millorar contínua a través de l’ecodisseny, com a part del certificat ISO 9001 i del certificat ISO 14001.

  ISO 14006 sobre Eco-disseny de productes

  La norma ISO 14006 està pensada per fer-se servir en organitzacions amb certificat ISO 14001 però que necessiten ajuda per integrar el disseny ecològic en el desenvolupament de nous productes. Les directrius són aplicables a qualsevol organització. Està molt vinculat amb l’Anàlisi del Cicle de Vida.

  ISO 14006 aplica als aspectes ambientals relacionats amb els productes que l’organització pugui controlar i aquells que poden influir.

  Fases de l’ecodisseny segons ISO 14006

  Les fases d’un projecte d’ecodisseny són:

  • Selecció del producte i determinació dels Factors motivant.
  • Determinació dels aspectes ambientals significatius del producte.
  • Generació de les Idees de millora i del plec de condicions per al desenvolupament del nou producte.
  • Desenvolupament d’alternatives conceptuals. Avaluació i Selecció.
  • Disseny de detall el nou producte
  • Definició de les accions de millora a futur per al producte i per a l’empresa
  • Campanya de llançament. Cal estar vinculat amb el pla de màrqueting.
  • Avaluació del projecte i els seus resultats.

  Si vols, amb l’outsourcing estratègic t’ajudem a implantar la norma ISO 14006 sobre ecodisseny.

  On es pot integrar l’ecodisseny?

  Els requisits de l’ecodisseny son fàcilment integrables i compatibles amb:

  Certificats ISO en xifres

  ISO, Internatonal Standard Office

  L’Organització Internacional d’Estandardització (ISO) és una organització independent formada per les Organitzacions d’estandardització de Les seves 164 països membres. És qui fa més normes que proporcionen estàndards internacionals que faciliten el comerç internacional entre països.

  Principals xifres d’ISO:

  • 162 països membres
  • 702 organitzacions internacionals treballant sobre multitud de temes
  • Més de 100. 000 experts implicats
  • 3.535 organismes tècnics (technical bodies)
  • 4.771 work items in progress
  • 1.827 projectes nous
  • 1.505 noves normes ISO al 2015, 21.133 normes en total que impliquen 940.797 pàgines
  • 2137 esborranys de normes
  Certificats de normes ISO

    Evolució de certificats ISO 9001.

    Els certificats ISO 9001 de gestió de qualitat, a nivell mundial, el 2015 ha assolit la xifra de 1.033.936 certificats ISO 9001 i es troba a 201 països. Encara que es pot dir que el numero de certificats està estabilitzat des de fa anys, ha augmentat la presencia de certificats ISO 9001 en més països.

    El top ten dels certificats de la ISO 9001 és:

    • Xina amb 292.559 certificats
    • Itàlia amb 132.870 certificats
    • Alemanya amb 52.995 certificats
    • Japó amb 47.101 certificats
    • Regne Unit amb 40.161 certificats
    • Índia con 36.305 certificats
    • Estats Units amb 33.103 certificats
    • Espanya amb 32.730 certificats
    • França amb 27844 certificats
    • Romania amb 20.524 certificats.
    •  

    Els certificats ISO 14001 a examen.

    En relació amb els certificats ISO 14001 comptabilitzats al món, s’arriba a la xifra de 319.324 y una presencia en 201 països, igual que amb la certificació ISO 9001. Tant la tendència de numero de certificats ISO 14001 com de presència de països, des del 2012 tendeix a pujar.

    Els països on hi ha més certificats ISO 14001 son:

    • Xina amb 114.303 certificats
    • Japó amb 26.069 certificats
    • Itàlia amb 22.350 certificats
    • Regne Unit amb 17.824 certificats
    • Espanya amb 13.310 certificats
    • Romania amb 10.581 certificats
    • Alemanya amb 8.224 certificats
    • França amb 6.847 certificats
    • Índia amb 6.782 certificats
    • Estats Units amb 6.067 certificats

    La Norma ISO 27001 sube posiciones

    La presencia de certificats ISO 27001 de seguretat de la informació al món en relació a l’any anterior puja de les 23.005 de l’any 2014 a les 27.536 a l’any 2015. La presència en numero de països també tendeix a pujar, dels 109 països al 2014 als 150 països en el 2015.

    D’aquesta forma, el top ten queda de la Norma ISO 27001 queda de la següent forma:

    • Japó amb 8.240 certificats
    • Regne Unit amb 2.790 certificats
    • Índia amb 2.490 certificats
    • Xina amb 2.469 certificats
    • Estats Units amb 1.247 certificats
    • Romania amb 1.078 certificats
    • Itàlia amb 1.013 certificats
    • Alemanya amb 994 certificats
    • Taiwan amb 939 certificats
    • Espanya amb 676 certificats

    La Norma ISO 50001 agafa més rellevància

    El 2015 hi havia 11.985 certificats ISO 50001, marcant una clara diferencia positiva amb els 6.765 que es registraven per l’any 2014. La seva presència a nivell global també creix, encara que més lleument, dels 80 països a l’any 2014 als 97 de l’any 2015.

    El top ten de certificats de la Norma ISO 50001 queda de la següent forma:

    • Alemanya amb 5.931 certificats
    • Regne Unit amb 1.464 certificats
    • França amb 500 certificats
    • Itàlia amb 470 certificats
    • Índia amb 405 certificats
    • Espanya amb 390 certificats
    • Estats Units amb 310 certificats
    • Xina amb 262 certificats
    • Àustria amb 220 certificats
    • Tailàndia amb 138 certificats

    Últimes xifres

    No podem acabar aquest llistat de xifres sense mencionar altres normes ISO rellevants com ara:

    • Norma ISO 22000, Sistema de Gestió de la Iniquitat dels aliments, amb 32.000 certificats dels que a Espanya n’hi ha 600 i una presencia en 167 països.
    • Norma ISO 22301, Sistema de Gestió de la Continuïtat del Negoci, presenta un clar ascens de la seva rellevància, aconseguint la xifra de 3.133 certificats i presencia a 96 països.
    • Norma ISO 13485 relacionada amb els serveis mèdics que disposa de 26.000 certificats per l’any 2015 i una presència a 113 països. 

     Podeu consultar totes aquestes xifres a “The ISO Survey“.

    Sistema Integrat de Gestió beneficis

    Què aporta un Sistema Integrat de Gestió?

    Un Sistema Integrat de Gestió (ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, LOPD i amb altres normes ISO) aconsegueix que l’organització sigui més eficient, productiva i competitiva que aporta tant beneficis externs com interns o beneficis que es generen pel personal, procediments interns, gestió corporativa, alta direcció i accionistes de l’organització.

    Beneficis d’un Sistema Integrat de Gestió – SIG

     Beneficis externs del Sistema Integrat de Gestió:

    Beneficis  destacats entre l’organització i els seus clients, proveïdors, competidors, societat, etc:

    • Afavoreix l’accés a una certificació externa, de reconeixement internacional a través de qualsevol certificadora acreditada.
    • Assegura el compliment de la legislació i la millora continua a tots els clients, proveïdors i altres parts interessades.
    • Millora la reputació i imatge de l’empresa davant de la societat.
    • Reforça la satisfacció dels clients i socis a partir de mètodes eficients i eficaços.
    • Oferta amb valor afegit en crear un interès especial a maximitzar la qualitat del producte.

    Entre els beneficis interns d’un Sistema Integrat de Gestió, en destaquem:

    • Son un al·licient per innovar. Suposa un valor afegit pels seus accionistes.
    • Augmenta confiança. Incrementa la confiança, participació i comunicació interna que es produeix entre el personal de l’organització, inclosa l’alta direcció.
    • Millora el management i estratègia. Estableix una una política, objectius, programes, control i revisió únics, vinculats amb el Pla de Negoci i el Pla Estratègic.
    • Simplifica la documentació, en ser una documentació única. Ofereix més transparència, facilitant el seu ús, reduint els costos associats al seu manteniment.
    • Manteniment més fàcil. Es tracta d’un sistema únic. Implica un ús, desenvolupament i manteniment més fàcil.
    • El procés per aconseguir el certificat ISO és més simple, suposant una important reducció de costos.
    • Auditories úniques. Les auditories es podran fer simultànies. La preparació i implantació de les auditories implicaran menys cost ja que es simplifica molt el procés.

    Conclusions

    En definitiva, encara que la implantació d’un Sistema Integrat de Gestió pot suposar una inversió econòmica a curt termini, a mig i llarg termini els seus beneficis econòmics i de management compensen la inversió inicial.

    Per implantar el Sistema de Gestió Integrat pots contractar els serveis de consultors ISO o seguir els passos per implantar un SIG.

    Auditor intern ISO 9001

    Auditor intern ISO 9001 i sistema de control intern

    L’auditor intern ISO 9001 cal que tinguin en compte el sistema de control intern. Aquest comprèn el pla de negoci i el pla estratègic així com totes les eines adoptades que ajuden a l’organització a salvaguardar els seus actius i verificar la fiabilitat de les dades comptables.

    El sistema de control intern cal que doni una seguretat raonable, ajudant a aconseguir:

    • Efectivitat i eficiència a les operacions i als processos. Amb el quadre de comandament en podem fer un seguiment.
    • Confiança amb la informació financera. El Pla Financer ajuda a aconseguir-ho.
    • Compliment dels requisits legals i de les regulacions aplicables. Cal tenir també en compte els requisits voluntaris.
    • Els objectius i fites programats, d’acord amb la Política de l’organització.

    Per poder generar valor a l’organització, cal que l’auditor intern ISO 9001 alienin les seves tasques amb el sistema de control intern i les seves eines per exercir el control i seguiment de les tasques crítiques als processos.

    Auditor intern ISO 9001 i control intern, aportant valor

    Què ha d’aportar l’auditor intern ISO 9001?

    Cal que l’auditor intern ISO 9001 apliqui les tècniques i habilitats d’auditoria, permetent:

    • Identificar i analitzar els riscos com ara riscos financers, d’imatge i reputació, riscos legals i riscos de negoci tant amb una visió de compliment de la norma ISO 9001 com de detectar oportunitats pel Pla de Negoci com de facilitar el Pla de continuïtat del negoci.
    • Identificar els costos de la no qualitat amb l’objecte de poder establir accions de millora que minimitzin aquests costos
    • Generar valor a partir dels informes d’auditoria. Així, d’aquesta forma aconseguim que l’auditor intern ISO 9001 tingui prestigi, convertint-lo amb un aliat del management i millora continua de l’organització.
    • Identificar les eines operatives i administratives que poden ser aplicades pel correcte funcionament de les activitats. Aquí és un bon moment per plantejar-se l’outsourcing estratègic per integrar el certificat ISO amb el management i estratègia.
    • Proposar millores al control intern, replantejant la seva funció i operativitat. 

    Per aconseguir tot aquest valor et proposem contractar l’auditoria ISO 9001 de qualitat o formar-te amb un curs d’auditoria interna ISO 9001.

     Gestió de reclamacions i queixes: ISO 10002

     Per què la gestió de reclamacions i queixes?

     En una empresa que té una actitud positiva i proactiva en situacions de conflicte, la gestió de reclamacions de client pot convertir-se en un procés que no sols es limita a resoldre el problema plantejat pel client, sinó que és una oportunitat per augmentar la satisfacció del client, fidelitzar-lo i detectar necessitats i expectatives dels clients que poden ser una font d’informació per la innovació.

     Les reclamacions dels clients poden tenir un impacte enorme a qualsevol empresa i organització. Per això, la norma ISO 10002 sobre la satisfacció de clients i gestió de reclamacions, pot aportar grans beneficis ja que la gestió de les reclamacions dels clients té un paper molt important en fixar i satisfer les expectatives dels clients.

     Gestió de reclamacions, ISO 10002 i ISO 9001

     Avantatges de la gestió de reclamacions de clients seguint ISO 10002

     • Gestió de les reclamacions eficaç. Facilita l’eficàcia operativa per identificar les tendències i les causes de les reclamacions. Cal tenir en compte les queixes i reclamacions recollides pel community manager.
     • Solucionar millor les reclamacions, en adaptar d’un enfoc més centrat en el client.
     • Atraure al personal cap a noves oportunitats de formació al servei al client.
     • Aconseguir més clients. Un sistema de gestió de reclamacions segons ISO 10002 millora la reputació i permet seguir millorant creixent i guanyant nous clients.
     • Sistema de Gestió Integrat. La ISO 10002 es pot integrar amb el seu certificat ISO 9001, amb la finalitat de millorar l’eficiència i eficàcia.
     • Millora continua a través de les queixes. La ISO 10002 ajuda a supervisar i millorar contínuament a través del procés de gestió de queixes i reclamacions.

     ISO 10002 – Satisfacció del client i Gestió de Reclamacions

     La norma ISO 10002 ajuda a aconseguir la fidelització i la millora continua, independentment de la mida o naturalesa del seu negoci. El sistema de gestió de reclamacions i queixes dels clients és un requisit bàsic i essencial per qualsevol negoci i organització, especialment per aquells que volen tenir èxit i mantenir-lo.

     Els clients esperen cada vegada més del que compren. A la vegada, els competidors treballen progressivament amb més intensitat per satisfer aquestes expectatives. Vostè també ho pot aconseguir gràcies a la norma ISO 10002 per la satisfacció dels clients.

     La norma ISO 10002 incorpora la guia necessària per implantar el seu sistema de gestió de reclamacions. L’ajudarà a identificar les reclamacions, les seves causes i com elimnar-les. La ISO 10002 també li permetrà identificar les àrees del seu negoci on es pot millorar, i en última instància, eliminar la causa de les reclamacions.

     La norma destaca els processos i els controls d’administració que l’ajuden a gestionar les reclamacions i queixes dels clients de forma més eficaç i eficient, el que li garanteix la satisfacció de més clientes amb el servei que ofereix.

     Auditoria ISO 9001 que aporti valor

     Certificat ISO 9001 i auditoria ISO 9001

     Un sistema de qualitat amb el certificat ISO 9001 òbviament cal que compleixi tots els requisits de la norma ISO 9001:2015. El sistema necessita una auditoria ISO 9001 que aporti valor. El valor que pot aportar L’auditoria ISO 9001 que aporti valor, cal que tingui en compte el nivell de maduresa de la cultura de qualitat a l’organització.

     La cultura de qualitat té en compte el nivell d’implicació i motivació de l’organització amb el certificat ISO 9001. Per nosaltres, l’òptim és integrar a la ISO 9001 la manera de fer negocis que consta al Pla Estratègic i el Pla de Negoci. L’altre extrem son les organitzacions que han creat els procediments i registres sistema de qualitat burocràtics que no reflecteixen la realitat de com l’organització treballa realment i simplement agreguen cost, sense ser gens útils i per tant no agreguen valor.

     Auditoria ISO 9001 que agreguen valor

     Agregar valor implica fer alguna cosa útil. L’auditoria interna segurament és la principal eina que tenen les organitzacions per retroalimentar la millora continua dels seus Sistemes de Gestió.

     L’auditoria interna feta per EmasConsultors amplia l’enfoc més enllà de l’obtenció de la certificació ISO 9001, centrant-se en ajudar a les organitzacions a complir els seus objectius estratègics, convertint l’auditoria ISO 9001 en una potent eina de gestió.

     Per agregar valor cal que l’auditor ISO:

     1. Tingui empatia, sàpiga llegir el llenguatge verbal i no verbal. Cal saber enfocar les preguntes correctament a l’auditoria ISO 9001. Un bon exemple seria preguntar-nos: Com poder fer servir el nostre Sistema de Gestió de la qualitat basat amb la ISO 9001 per que ens ajudi a millorar el nostre negoci?
     2. Aporti informació a l’alta direcció sobre  sobre la habilidad de la organización para lograr los objetivos estratégicos, e identificando los problemas a resolver para mejorar el desempeño de la organización y las oportunidades de mejora y áreas posibles de riesgo. 
     3. Ajudar a augmentar l’habilitat de l’organització a proporcionar productes conformes. 
     4. Tenir en compte el nivell de maduresa de qualitat de la organización, y de la madurez de su SGC, con respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:
      • Zona 1: Baja madurez de la “cultura de calidad”; SGC inmaduro, no conforme con ISO 9001
      • Zona 2: “Cultura de calidad “Madura”; SGC inmaduro, no conforme con la norma ISO 9001
      • Zona 3: Baja madurez de la “cultura de calidad”; SGC maduro, conforme con la norma ISO 9001
      • Zona 4: “Cultura de calidad “Madura”; SGC maduro, conforme con la norma ISO 9001

     La “cultura de calidad” incluye el grado de conciencia, compromiso y actitud colectiva así como el desempeño de la organización con respecto a la calidad.

     Links vinculats amb l’auditoria interna

      

     Contacti amb nosaltres i un dels nostres experts l’atendrà de forma personalitzada

     Cultura de qualitat ISO 9001 i auditoria

     Saps quin és el teu nivell de maduresa de la cultura de qualitat ISO 9001? Es considera que hi ha 4 nivells de maduresa d’un certificat ISO 9001. Quin és el teu nivell?

     Zona 4: Cultura de qualitat cap a l’excel·lència

     Equival a un sistema de gestió de la qualitat madur, amb la norma ISO 9001. Una organització amb una cultura de qualitat madura, certificada per la norma ISO 9001 des de fa temps, és un repte important per l’auditor agregar valor a l’auditoria interna de qualitat.
     En aquests casos, l’alta direcció es converteix en un client important de l’auditoria interna. L’auditor cal que tingui molt clar els objectius del pla estratègic i el pla de negoci per posar l’auditoria interna en aquest context. L’auditor necessita dedicar temps amb l’alta direcció per incorporar les expectatives estratègiques i de negoci als criteris d’auditoria.

     Zona 3: Millora continua

     Una organització amb un certificat ISO 9001 des de fa temps, pot no tenir realment implantada una “cultura de qualitat“. Típicament, es pot haver aconseguit el certificat ISO 9001 sota pressió dels clients, i construït al voltant dels requisits de la norma. Com a resultat, el certificat ISO 9001, pot operar en paral·lel a les rutines habituals de l’organització, generant ineficiències.
     Para agregar valor a l’auditoria, l’auditor ha d’ajudar que l’organització reconstrueixi el seu sistema de gestió de la qualitat, integrant-lo dins de les operacions diàries. És una bona pràctica motivar i estimular (però no requerir) a l’organització a anar més enllà dels requisits de la norma. Les oportunitats de millora cal que tinguin en compte la forma de millorar l’eficàcia i eficiència del sistema de gestió de qualitat.

     Zona 2: Cultura de qualitat cap al certificat ISO 9001

     En una organització que té una cultura de qualitat important i que es pot plantejar el certificat ISO 9001 hi ha grans expectatives que l’auditor agregui valor. Per agregar valor, l’auditor cal que entengui la forma en que les pràctiques o procediments existents compleixen amb els requisits de la norma ISO 9001 entenent els processos de l’organització en el context de la norma de qualitat.
     Per agregar valor a una auditoria ISO 9001, l’auditor ha de ser conscient de les metodologies de l’organització i ser capaç de detectar el nivell de compliment dels requisits de la norma ISO 9001.
     És important que l’auditor no s’intimidi per l’aparent alt grau de cultura de qualitat. Encara que l’organització fa servir eines de millora com a part d’una filosofia general de qualitat total, l’auditor cal que sigui hàbil per identificar qualsevol problema sistemàtic (no conformitats) i aixecar les oportunitats de millora apropiades.

     Zona 1: ISO 9001 equival a competitivitat i beneficis

     A una organització amb molt poca o sense “cultura de qualitat” i un sistema de gestió de qualitat que no compleix els requisits de la ISO 9001, una auditoria interna pot ser de gran ajuda a saber els passos a seguir les aconseguir el certificat ISO 9001. L’auditor ha de tenir clar que l’auditat entengui clarament quins son els requisits de la norma i perquè s’obren les no conformitats. Si l’organització pot reconèixer que resolent les no conformitats serà més competitiu, llavors és més segur que cregui i es comprometi amb el sistema de gestió, entenent els requisits de la ISO 9001, poden aconseguir fàcilment el certificat.

     Com fer una bona auditoria interna ISO 9001?

     Què és una auditoria interna ISO 9001?

     Una auditoria interna ISO 9001 és un procés sistemàtic, independent i documentat per obtenir evidències i avaluar de forma objectiva si es compleixen els requisits de la norma ISO 9001 sobre l’abast del certificat ISO. De forma més concreta, el propòsit de l’auditoria acostuma a ser:

     • Determinar la conformitat o no conformitat del sistema de qualitat amb els requisits especificats.
     • Determinar l’efectivitat del sistema en el compliment d’objectius.
     • Identificar les opcions de millora del sistema de qualitat.
     • Complir amb els requisits regulatoris.
     • Per propòsits de certificació (registre) del sistema de qualitat.
     Auditoria interna ISO 9001:2015
     Auditoria interna ISO 9001

       Com  ha de ser una bona auditoria interna ISO 9001?

       Òbviament una bona auditoria interna ha de complir amb els requisits que requereix la ISO 9001:2015. Hi ha auditories que sols serveixen per cobrir el tràmit i auditories que aporten valor. Des d’ +Emas Consultors fem auditories internes que aporten valor perquè:

       • Una auditoria interna ISO 9001 ha d’entendre què està auditant. Un bon auditor ha d’entendre tant el context intern com l’extern de l’organització. Ha de conèixer el sector i tenir empatia amb els seus reptes.
       • Una auditoria interna ISO 9001 ha d’aportar valor a Gerència. Una bona forma d’aportar valor és vinculant el pla estratègic, pla de negoci i pla de màrqueting amb el certificat ISO 9001.
       • Una auditoria ha de servir per la millora continua. A una bona auditoria interna ISO 9001 es detecten observacions i opcions de millora útils que ajuden a que el sistema de qualitat sigui una veritable eina de millora continua.
       • Cal tenir en compte nous requisits i altres normes. Per aportar valor a l’auditoria es tracta d’aportar el coneixement tant que tenim com consultors sénior així com aquelles normes complementaries a la ISO 9001 que poden aportar valor a l’organització.
       • Cal poder-se fer de forma integrada amb altres certificats com ara la ISO 14001, OSHAS 18001 o altes normes ISO

       Principals diferencies amb la ISO 9001:2015

       A l’auditoria interna ISO 9001 destaquem que hem de tenir en compte:

       • Norma amb nova estructura. A l’auditoria interna ISO 9001 hem de verificar que es tracten tots els requisits de la norma.
       • Context de l’organització.  Els auditors cal que evidenciïn que s’ha tingut en compte el context intern i extern de l’organització. Aquest és un punt de trobada amb el pla estratègic, pla de negoci i el pla de màrqueting
       • Compromís de la direcció. Cal evidenciar la implicació de la direcció en el sistema de qualitat ISO 9001 i en especial la política, establiment d’objectius, seguiment d’indicadors (quadre de comandament) i revisió per la direcció.
       • Pensament basat en el risc i el coneixement de l’organització. La forma més fàcil d’evidenciar aquest requisit a l’auditoria interna ISO 9001 és identificar i valorar els riscos dels diferents processos de l’organització. Es pot fer servir com a model la norma ISO 31000.
       • Verificar l’efectivitat del procés. En lloc d’una auditoria dels procediments d’escriptori només lectura, instruccions de treball, i els registres; l’auditor haurà de caminar i parlar amb la gent, mentre que les persones estan fent la seva feina. La verificació de l’efectivitat del procés sempre ha estat fàcil (verificar si els processos estan complint amb els seus objectius).

        ISO 9004 per l’èxit sostingut de l’organització

        ISO 9004 per l’èxit sostingut d’una organització

        La norma ISO 9004 recull les directrius per la gestió de l’estratègia, la gestió dels riscos, la gestió del coneixement, la gestió de la innovació o la gestió del cicle de vida, entre d’altres.

        ISO 9004 té com objectiu ajudar a aconseguir l’èxit sostingut d’una organització, independent de les seves característiques. ISO 9004 a més de tenir en compte la millora continua i la satisfacció dels clients, inclou el concepte primordial de la supervivència econòmica.

        La norma és una guia per aquelles organitzacions que vulguin anar més enllà dels requisits establerts a la norma ISO 9001 de qualitat, que estiguin preocupades per la millora continua de l’acompliment i per l’evolució del seu sistema de gestió de qualitat cap a models d’excel·lència.

        La norma ISO 9004, basada amb els principis de gestió de qualitat, busca la millora continua de l’eficàcia i eficiència del sistema de gestió de qualitat. ISO 9004 proporciona un enfoc més ampli sobre la gestió de qualitat. És compatible amb altres normes de sistemes de gestió com ara ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001.

        norma ISO 9004 cap a l'excel·lència d'un sistema de qualitat ISO 9001
        ISO 9004 excel·lència a partir de la millora continua

        La norma ISO 9004 analitza cada un dels requisits de la norma ISO 9001, els desenvolupa i aporta una sèrie de recomanacions on es considera el potencial de millora de l’organització. La implementació dels principis recollits a la norma ISO 9004 beneficiarà no sols a la pròpia organització sinó a tots aquells que es relacionin amb ella.

        Quins beneficis aporta la norma ISO 9004?

        Si un sistema de gestió de qualitat s’apliquin adequadament, utilitzant els vuit “Principis de gestió de qualitat“, i de conformitat amb la norma ISO 9004, totes les parts interessades d’una organització ha de beneficiar. Amb aquesta norma de gestió de qualitat, els beneficis que podem assolir son:

        • Els clients i els usuaris es beneficiaran en rebre productes i/o serveis que són:
         • Acord amb els requisits de qualitat
         • Serio i fiable
         • Disponibles quan sigui necessari manteniment
        • Persones de l’organització es beneficiarà de:
         • Millors condicions de treball
         • Més satisfacció en el treball
         • Millora de la seguretat i salut dels treballadors
         • Millora de la reputació
         • Millora de l’estabilitat de l’ocupació
        • Propietaris i els inversors, es beneficiaran de:
         • Retorn de la inversió
         • Millora dels resultats operatius
         • L’augment de la quota de mercat
         • Augment dels beneficis
        • Proveïdors i socis es beneficiaran de:
         • Estabilitat
         • Creixement
         • De col·laboració i comprensió mútua
        • Societat evidenciarà més clarament la responsabilitat social corporativa i es beneficiarà de:
         • El compliment dels requisits legals i reglamentaris
         • Millora de la salut i la seguretat de
         • Reducció de l’impacte ambiental
         • Augment de la seguretat

        Estructura de la norma ISO 9004

        L’estructura de la norma és:

        1. Àmbit d’aplicació
        2. Referències normatives
        3. Termes i definicions
        4. Gestió per l’èxit sostingut d’una organització
        5. Estratègia i política
        6. Gestió dels recursos
        7. Gestió dels processos
        8. Seguiment, mesura, anàlisi i opinió
        9. Millora, innovació i aprenentatge
        10. Annex A. Eines d’auto-avaluació
        11. Annex B. Principis de la gestió de la qualitat
        12. Annex C. Correspondència entre la norma ISO 9004 i ISO 9001