Annex SL : Estructura de la ISO 9001

Annex SL

Per facilitar la integració amb certificats ISO, en el procés de revisió de la norma ISO 9001:2015 s’ha homogeneïtzat l’estructura de les normes a partir d’ara sigui homogènia fent servir l’estructura d’alt nivell (HLS). Per això, va publicar l’Annex SL que substitueix a la “ISO Guide 83”.

L’Annex SL aporta a la nova norma ISO 9001:2015:

  • Una estructura que dóna un marc comú per qualsevol certificat ISO
  • Un disseny pensat per millorar la consistència i l’alineació amb els diferents sistemes de gestió certificables.
  • Facilita la correlació entre els diferents capítols i requisits de les normes ISO, en seguir una estructura principal comuna.

Aquesta nova estructura de la norma ISO 9001:2015 s’aplicarà a totes les revisions de normes ISO, d’on en destaquem:

Consultoria ISO

Els nostres serveis de consultoria ISO útils i àgils son:

Garantia d’èxit. Més de 15 anys d’èxit ens avalen.